Slik fungerer det

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak. Det gjør oss i stand til å jobbe målrettet i hverdagen med å bli en grønnere bedrift.

Vi i Fjordkraft må oppfylle kriterier og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Som Miljøfyrtårn avgir vi en årlig klima- og miljørapport der effektene av miljøtiltakene måles, nye mål settes og tiltaksplaner legges for å forbedre prestasjonene.

Ønsker din bedrift å gjøre det samme? Les mer på www.miljofyrtarn.no