Gjelder regjeringens støtteordning for bedrifter? (oppdatert 16/12)

Regjeringens forslag til kompensasjonsordning for strøm baserer seg på forbrukskoder hos netteier. Ordningen omfatter alle kunder som er registrert med forbrukskode 35 - husholdning, og gjelder uavhengig av type strømavtale dere har.  

Det er altså ingen grunn til å bytte verken avtaleeier (fra bedrift til privatperson) eller type strømavtale (til spot) for å få tilgang til kompensasjonsordningen.

 

 

 

 

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei