Gjelder regjeringens støtteordning for bedrifter? (oppdatert 16/12)

Strømstøtten baserer seg på forbrukskoder hos netteier. Ordningen omfatter alle kunder som er registrert med forbrukskode 35 - husholdning, og gjelder uavhengig av type strømavtale dere har. 

I tillegg gjelder støtteordningene for enkelte typer bedrifter, f.eks borettslag.

Det er altså ingen grunn til å bytte verken avtaleeier (fra bedrift til privatperson) eller type strømavtale (til spot) for å få tilgang til kompensasjonsordningen.

 

 

 

 

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei