Hva er leveringsplikt?

Leveringsplikt oppstår dersom dere ikke har valgt en strømleverandør, for eksempel ved nyetablering eller etter flytting.

Leveringsplikt innebærer at dere får strøm direkte fra netteier. Dette er kun ment som en midlertidig ordning, og denne strømmen er derfor vesentlig dyrere enn den dere får fra strømleverandører som Fjordkraft.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei