Hva er leveringsplikt?

Leveringsplikt oppstår dersom dere ikke har valgt en strømleverandør, etter flytting eller ved nyetablering. Leveringsplikt innebærer at dere får strøm direkte fra netteier. Leveringsplikt er kun ment som en midlertidig ordning, og denne strømmen er derfor vesentlig dyrere enn den dere får fra strømleverandører som Fjordkraft.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei