Hva er gjennomfakturering

Alle strømkunder i Norge betaler for både strømforbruk og nettleie. Strømforbruket betales til strømleverandøren (f.eks Fjordkraft), mens nettleien betales til din lokale netteier (f.eks Elvia). For å gjøre det enklere for deg, har vi avtale med de fleste netteiere, og fakturerer både strøm og nettleie på samme regning. Dette kalles gjennomfakturering.

Det er netteierne som fastsetter prisen på nettleien. Fjordkraft og andre strømleverandører viderefakturer bare det beløpet vi får oppgitt, og alle spørsmål i forhold til nettleie må derfor tas med netteier.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei