Hva er gjennomfakturering

Alle strømkunder i Norge betaler for både strømforbruk og nettleie. Som bedriftskunde vil du normalt få begge deler samlet på én regning fra strømleverandøren. Dette kalles gjennomfakturering.

Selv om Fjordkraft, som strømleverandør, også fakturerer nettleien, er det opp til netteierne å fastsette prisen på nettleien. Fjordkraft og andre strømleverandører viderefakturer bare det beløpet vi får oppgitt, og alle spørsmål i forhold til nettleie må tas med netteier.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei