Kraftpriser

Se dagens kraftpriser

Skriv postnummeret til din bedrift

Prisen som vises oppdateres hverdager ca 14:15.

Hva påvirker kraftpriser?

Prisene endres fra dag til dag, og påvirkes blant annet av hvor mye kraft som forbrukes. Derfor får vi ofte høyere kraftpriser i perioder der det brukes mye energi, for eksempel når temperaturene er lave. Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette er fordi produksjonen og tilgangen på kraft kan variere mellom landsdelene. Derfor vil du oppleve noe ulike kraftpriser, avhengig av hvor i landet din bedrift er lokalisert.

 

Forutsigbarhet eller markedspris?

Mange av våre større bedriftskunder er avhengige av forutsigbarhet for sine kraftpriser. Da kan vi bistå med fleksible forvaltningsløsninger, hvor bedriften unngår prissvingninger ved å sikre sine kraftpriser på forhånd.

Les mer om forvaltning

Bestill kraft til din bedrift

Med vår lavprisavtale får bedriften din ganske enkelt den samme prisen som vi handler for på kraftbørsen.

Les mer om Spotpris Web