Målbart - full kontroll og ingen bekymringer

Fremtidens bygg har mange flere funksjonaliteter og behov. Lading av El-bil, måling av CO2 utslipp, lokal energiproduksjon slik som sol og varmepumpe, måling av vannforbruk,  fjernvarmeforbruk og inneklima.  

Målbart gir deg alle målbare data du ønsker, på en og samme brukerflate, og hjelper deg å redusere dine kostnader tilknyttet administrasjon og servicehåndtering av bygg. Ved å bruke Målbart får du full innsikt og kontroll over alle energibærere i bygget, med muligheten til å redusere energibehovet med inntil 10%. 

Redusèr ditt energibehov med inntil 10%.
Automatiser fakturering av dine leietakere.
Samle all måler- og driftsdata i en brukerflate.

Slik fungerer Målbart

Målbart tilpasses ditt behov og du velger de modulene du trenger. Alle formaliteter knyttet til prosjektering gjøres av Fjordkraft i tett samarbeid med din huselektriker.

Vi står for installasjon og grundig opplæring av de(n) som skal være driftsansvarlig hos dere. Ved vanlig drift trengs det bare 30 min ukentlig innsats for å administrere Målbart.

 

 

Enkel fakturering av dine leietakere

Målbart gir deg som byggeier muligheten til en effektiv og rettferdig fakturering av leietakere. Målbart støtter fakturering av alle typer energikilder.

På et år sparer vi omlag 10% i de 17 byggene der vi har Målbart installert

- Helge Nygård, eiendomsforvalter Odfjell

Som eier av strømmålerne i eget bygg er du din egen netteier. Med Målbart kan du fakturere dine leietagere for alle energikilder, slik som strøm, fjernvarme, gass, varmt og kaldt tappevann samt prosentandel av felles energiforbruk. 

                                                   

Med Målbart får du:

  • Korrekt fordeling av energiforbruket
  • Fakturering av nettleie og effekt (på minus målere)
  • Arealfordeling av fellesforbruket
  • Spesifisert fakturagrunnlag til alle leietagere
  • WEB-tilgang for alle leietagere
  • Enkel administrasjon av flytting og endring i arealet

 

Målbart - Smart, Sikkert, Fornuftig

MÅLBART er et smart, sikkert og fornuftig valg. 

SMART: Målbart håndterer byggets avfallsrapportering for både bevisstgjøring og klimaregnskap. Alt forbruk og energi konverteres til CO2.

SIKKERT: Målbart kontrollerer elsikkerhet og all strømtilførsel inn til bygget. Systemet avdekker driftsforstyrrelser og liverapporterer på feil tilknyttet elektriske laster og leveransen fra strømnettet.

FORNUFTIG: Målbart tester og kvalitetssikrer byggets inneklima. Med konstant måling med live varsling og rapportering på alle viktigere parametere har du full kontroll.

 

Jeg vil vite mer om mulighetene med MÅLBART i mine bygg!

Dette er KLIMASMART.

Klimasmart er en samling av kortreiste, bærekraftige og energieffektive løsninger for deg som er Fjordkraft-kunde. Med Energismart henter vi energi fra naturen i ditt nærmiljø og varmer opp dine bygg. Målbart gir deg full oversikt over byggets energibærere, og gir deg muligheten til å fakturere dine leietakere korrekte energikostnader fra alle kilder.