Still krav til dine leverandører

Klimanjaro

Fjordkraft stiller krav om klimanøytralitet til våre leverandører, i et klimainitiativ døpt «Klimanjaro»*. Målet er å skape en dominoeffekt, og et marked der klimanøytralitet er den nye standarden. På den måten kan vi gi et bidrag til togradersmålet som virkelig monner.

Vi håper denne filmen kan inspirere flere bedrifter til å følge vårt eksempel.

* Navnet «Klimanjaro» er et ordspill på Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro. Fjellet er krevende å bestige, men det store flertallet klarer det med riktige forberedelser. På samme måte er «Klimanjaro» ambisiøst, men fullt gjennomførbart. Smeltingen av Kilimanjaros isbreer akselererer dessuten som følge av menneskeskapte klimaendringer, og er et godt bilde på utfordringene verden står overfor.