Klima og miljø

Vi har tro på at vår virksomhet kan utgjøre en forskjell. Derfor har vi i flere år sørget for å være en klimanøytral bedrift. I praksis betyr dette at vi:

  • Måler bedriftens påvirkning på klimaet (klimaregnskap)
  • Gjennomfører tiltak for å redusere utslippene
  • Kompenserer for restutslipp
Dette er en metodikk som er utviklet av FN-initiativet Climate Neutral Now, med bruk av målestandard som er oppgitt i The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).


Samarbeid gir større effekt

Selv om vi er stolte over arbeidet som gjøres i Fjordkraft, ser vi at det kreves en større, felles innsats dersom tiltakene virkelig skal ha effekt.

Derfor har vi utfordret alle våre leverandører på at de også skal følge FNs program for klimanøytrale bedrifter. Dette har vi valgt å sette som en forutsetning for videre samarbeid.


Det finnes mange leverandører. Vi velger dem som er klimanøytrale.

Klima og miljø