eFaktura opphører

Velg ønsket faktureringsmetode

eFaktura opphører som mottakskanal for bedriftsfaktura. Dere må derfor velge hvordan dere ønsker å motta faktura i framtiden. 

Vi kan tilby tre alternative utsendelsesmetoder, EHF, e-post og post. For å motta EHF-faktura, må bedriften være registrert i ELMA-registeret. Vi anbefaler at du kontakter din leverandør av økonomisystem, bank eller regnskapsfører - de kan hjelpe deg med registreringen. Vi gjør automatiske søk mot ELMA-registeret før fakturautsendelse - du trenger altså ikke gi oss beskjed om at dere har registert dere. 

Hvis dere ønsker å motta fakturaen på e-post, kan dere fylle ut nødvendig informasjon i skjemaet over.

Dersom dere ikke foretar et aktivt valg, vil fakturaen bli sendt per post. Dersom dere ønsker dette, trenger dere altså ikke å foreta dere noe.