Dette er sikringsavtaler på strøm

Sikringsavtaler kombinerer spotpris med prissikringer som handles inn jevnt over en lengre tidsperiode, for eksempel et år. Formålet er å gi deg en jevnere strømpris, og kutte pristoppene som du risikerer med en ren spotprisavtale. 

Sikringsavtaler er langsiktige avtaler, med to ulike funksjoner. I perioder med høye og/eller stigende priser vil avtalen ofte levere lavere priser enn spotpris. Når prisene synker eller er lave vil avtalen kunne gi priser som ligger litt høyere enn spotpris, men da er til gjengjeld den totale strømregningen lav, og prissikringen fungerer som en forsikring i tilfelle prisene begynner å stige.

Historiske priser viser at avtalene har levert lavere priser enn spotpris de fleste måneder de siste fem årene. Du kan se tallene under hver enkelt avtale.

Våre sikringsavtaler