Energirådgivning

Høye strømpriser – hvordan kan dere redusere bedriftens strømkostnader?

Kaldt og tørt vintervær har bidratt til høye strømpriser i starten av året. Hvordan ser vi for oss at prisutviklingen blir, og hva kan dere gjøre for å bruke strøm mer effektivt og redusere energikostnadene?

Publisert: 18. januar 2021

Hvorfor er strømprisene høye?

Det er flere årsaker til at prisene er høye nå, men tørt og kaldt vær med lite vind er hovedårsaken. Værfenomenet Polar Vortex-splitt gir kaldt og tørt vær i Norden. Det er lavere temperaturer enn normalt, og når det er kaldt blåser det ofte lite. Dermed produseres det mindre strøm fra vindkraft. I tillegg har Sverige stengt kjernekraftreaktoren Ringhals 1, mens råvareprisene på olje og gass er stigende. Strømprisene styres av tilbud og etterspørsel på strømbørsen Nordpool, og nå er etterspørselstrykket stort og prisene presse oppover.

 

Hvordan ser vi for oss utvikingen fremover?

Det er vanskelig å si hvor lenge prisene vil være høye, og det kan være store variasjoner fra time til time. Hvis det blir mildvær og regn forventer vi at prisene faller, men slik værbildet ser ut nå kan prisene bli værende på dette nivået en god stund. Vi anbefaler at dere tar høyde for høye priser gjennom vinteren.

 

Har du lyst å få et større innblikk i strømprisene? Abonner på vår ukentlige markedsrapport

 

Selv om prisen er høy nå, er det viktig å huske at 2020 var et spesielt år, med ekstremt lave strømpriser. Dagens pris tilsvarer januarprisen i 2019.

 

Full oversikt over historiske strømpriser for ditt område kan du se her

 

 

Hva bør dere tenke på når dere velger strømavtale?

Når dere skal velge strømavtale, er det viktig at dere velger den avtalen som er riktig for bedriftens behov og forbruksmønster. Behov for forutsigbarhet og ønsket grad av risiko må vurderes opp mot prisen på avtalen.

Hver bedrift er unik, og vi tilbyr derfor en rekke strømavtaler tilpasset ulike behov. Avtalene strekker seg fra rene spotavtaler til avtaler med større grad av forutsigbarhet, slik som forvaltning og variabelavtaler.

  • Med en variabelavtale er prisen kjent på forhånd og lik time for time. Dere trenger ikke å bekymre dere for prisvariasjonene gjennom døgnet.
  • Forvaltningsavtaler inneholder en prissikring som reduserer prissvingningene for bedriften og gir mer forutsigbare strømkostnader. Våre kraftforvaltere tilhører Nordens ledende miljø, kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder.
  • Spot-avtalene følger strømprisen time for time. Prisen blir fastsatt etterskuddsvis basert på forbruk og timespriser. Med en ren spot-avtale følger dere markedssvingningene, og denne type avtale har dermed større risiko.

 

Når prisene øker etter å ha lagt på et svært lavt nivå, kan det hende at vurderinger knyttet til risiko og forutsigbarhet endres. Ta gjerne en prat med oss for en gjennomgang av din strømavtale. 

 

Kontakt en av våre dyktige energirådgivere

 

Bilde av lyspærer

 

Slik kan dere redusere energikostnadene

Uavhengig av avtale; for å redusere strømkostnadene når prisene er høye, er det derfor lurt å gjøre noen tiltak.

 

Unngå pristoppene

Ofte er strømmen dyrest tidlig på morgenen og ved middagstider, når strømforbruket i privathusholdningene er på topp. Dersom dere har et spot-element i avtalen, er det derfor lurt å tilpasse forbruket for å unngå disse pristoppene.

Den 8.januar varierte eksempelvis prisene i Sør-Norge fra 46 øre (kl. 03-04) til 114 øre (kl. 17-18) per kW/h. Har dere prosesser som krever mye strøm, slik som oppstart av maskiner eller lading av EL-biler, kan dere spare mye ved å starte maskinene utenfor pristopp-intervallene eller lade bilene om natten.

 

Bruk Min Bedrift

I Min Bedrift har dere tilgang til en rekke rapporter, som gir dere får full oversikt over strømforbruket til bedriften. Ved å ha et bevisst forhold til strømforbruket kan det reduseres med inntil 10 %, ifølge Enova. Alle rapportene i Min Bedrift har en funksjon i det å optimalisere strømforbruket til bedriften. Her har vi trukket frem tre rapporter som det kan være ekstra lurt å se på nå:

 

  • Timesverdier: Denne viser strømforbruket deres per time. Dersom forbruksmønsteret sammenfaller med strømtoppene i markedet, kan dere se på tiltak for å unngå dette. 
  • Ukesforbruk og temperatur: Rapporten viser hvordan forbruket blir påvirket av utetemperaturene. Hvis forbruket øker mye når temperaturene går ned, tyder det på at en stor andel av forbruket går til oppvarming. Da kan dere spare mye på å redusere innetemperaturen med en grad. Dersom dere har et årsforbruk på 250 000 kWh, kan dere fort spare en tusenlapp per måned ved strømpris på 80 øre/kWh.  
  • Effektanalyse: Nettleien som bedriften din betaler er delvis påvirket av effektuttaket. I effektanalysen blir alle timesverdiene sortert i synkende rekkefølge, slik at du raskt kan finne maksimalforbruket. Målet er en flatest mulig kurve; jo spissere effekttoppen på grafen er, desto lavere utnyttelse har man av effekten.  Hvis bedriften din klarer å kutte toppen - altså det forbruket som ligger over 80% - kan det ofte være mye å spare i nettleiekostnader.

 

Her kan du logge inn eller opprette bruker i Min Bedrift 

 

Langsiktige tiltak

I tillegg til de kortsiktige tiltakene nevnt over, er det er rekke langsiktige tiltak dere kan gjøre for å redusere strømforbruket. Sensorstyrte LED-lyskilder hindrer unødig lysbruk og gir mer energi til opplysning enn tradisjonelle lyskilder.

Et Energioptimaliseringssystem (EOS), gir deg innsikt og kontroll over alle energibærere i bygget. Vårt EOS, Målbart, gir deg alle målbare data du ønsker, oversiktlig presentert på en brukerflate. Våre kunder rapporterer om en reduksjon i energikostnader på 10-15%.

 

Varmepumper  til oppvarming eller kjøling, og Solceller er andre tiltak som både reduserer bedriftens energikostnader og er bra for miljøet.

 

Kontakt oss for å finne ut hvilke tiltak vi kan tilby til din bedrift