Strømmarkedet

Hva kan vi forvente av strømmarkedet i vinter, og hva bør du gjøre?

Sør-Norge har hatt høye strømpriser lenge, og nå har også prisene i Midt og Nord begynt å øke. Hva kan vi forvente framover, og hvilke valg bør du gjøre for bedriften din nå?

Publisert: 22. september 2022

 

-Den klare forventningen er at strømprisene forblir høye, sier Ina Therese Marås, som er kraftforvalter på Fjordkraft sin krafthandelsavdeling.

 

Hvilken strømavtale bør du velge?

Jørgen Daae er produktsjef for Fjordkraft Bedrift, og har en klar anbefaling når det kommer til valg av strømavtale.

-Jeg anbefaler forvaltningsavtaler, der deler av forbruket er prissikret. Dette gir en jevnere og mer forutsigbar strømpris, med mindre prissvingninger fra dag til dag og mellom timer sammenlignet med spotprisavtaler. I perioder med høye priser slik som nå, ser vi også at disse avtalen er vesentlig billigere enn spotprisavtaler. Så langt i år har våre bedriftskunder med forvaltningsavtaler spart over 750 millioner sammenlignet med spotpris, forteller Daae.

-Vi har flere forvaltningsavtaler, med ulik tidshorisont og risikoprofil. Ta gjerne en prat med en av våre rådgivere, så hjelper de deg å finne den beste strømavtalen for bedriften din.

 

Kontakt en rådgiver

 Ina Marås og Jørgen Daae fjordkraft

 

Årsaker til høy strømpris

-I Sør-Norge er fyllingsgraden, det vil si vannstanden i vannreservoarene, på et historisk lavt nivå. Dersom det ikke kommer store mengder nedbør de nærmeste ukene, kan vi få utfordringer for strømproduksjonen i vinter. Siden vannreservoarene stort sett ligger i høyden, er det ikke mange uker før nedbøren her kommer som snø, og da får vi ikke utnyttet den i strømproduksjon før den smelter til våren, forklarer Marås. – I fjor ble vi «reddet» av en ekstremt våt og vindfull oktober, men det er jo ikke sikkert vi er like «heldig» i år.

For Midt og Nord-Norge har situasjonen vært annerledes det siste året. Nå forventes prisene å stige også her.

-Vi forventer at prisene her stiger opp mot 70-100 øre per KWh. Bedre vær, kaldere temperaturer og økt fyringsbehov, samt lavere fyllingsgrad og mindre vindkraft fra Sverige er blant årsakene til stigende strømpris i nord.

 

Politiske forhold påvirker

I tillegg til lave fyllingsgrader, er markedet preget at politiske prosesser og forhold. Dette gjør det vanskelig for kraftanalytikerne å komme med klare spådommer om fremtidig prisutvikling.

-Russlands invasjon av Ukraina har sendt gassprisene til himmels. Dette har skapt store utfordringer for kraftsituasjonen på kontinentet. Både i EU og Norge pågår det politiske prosesser for å redusere energikostnadene for bedrifter, og resultatet av disse prosessene vil påvirke prisen. I EU vurderes for eksempel ulike former for pristak. De tiltakene som kommer vil påvirke strømprisen, og derfor er det vanskelig å komme med klare forventninger til fremtidig strømpris. I tillegg har vi økende andel vindkraft i systemet. Dette bidrar til økte prissvingninger fra dag til dag, basert på hvor mye det blåser på kontinentet, sier Ina Therese Marås.

 

Smarte strømsparetiltak 

Fjordkraft har mange smarte tips for en mer effektiv energihverdag, både på kort og lengre sikt.

Enkle tips som du kan iverksette allerede nå er å senke innetemperaturen og planlegge for et jevnest mulig energiforbruk, for å unngå effekttopper. Mer langsiktige tiltak kan være å bruke et system for energioptimalisering eller installere solceller.

 

Kontakt en energirådgiver hos Fjordkraft for å høre mer om mulighetene!