Miljøvennlig bedrift

Enkelt klimaregnskap til din bedrift

Som bedriftskunde i Fjordkraft har du tilgang til et helt nytt verktøy for klimaregnskap gjennom Min Bedrift. Dette vil hjelpe deg til å få overblikk over hvilken innvirkning firmaet ditt har på klimaet og hvordan dere kan kompensere for bedriftens utslipp. Klimaregnskapet kan dere for eksempel benytte i anbuds- og tilbudsprosesser og i årsrapporter

Publisert: 31. mai 2018

Verktøyet har blitt utviklet av Fjordkraft i samarbeid med den Bergensbaserte bedriften Emisoft. De har i over 20 år har levert konsulenttjenester og rapporteringssystemer på områdene klima, miljø og bærekraft for kjente organisasjoner som Equinor, Lerøy og Forsvarets Forskningsinstitutt. I tillegg lager de standardisert programvare for klimaregnskap og karbonregnskap, og har fungert som ekspertrådgivere under utviklingen av vårt nye verktøy.

 

Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007, og vi mener det er viktig at flere selskaper får en enkel oversikt over utslippene sine. På denne måten får vi også økt bevisstheten rundt klima i norske bedrifter, sier John K Frøisland, forretningsutvikler hos Fjordkraft.

 

Hvorfor ha et klimaregnskap?

Et klimaregnskap er en oversikt over hvordan bedriften din påvirker klimaet – altså bedriftens klimafotavtrykk. Ved å lage et klimaregnskap får bedriften din håndfast dokumentasjon som blant annet kan brukes til:

  • Identifisere reduksjonspotensiale og få ned kostnader

  • Anbuds- og tilbudsprosesser

  • Årsrapporter og annen rapportering

  • Profilering av bedriften

  • Forbedre organisasjonens klimafotavtrykk og bidra til et mer bærekraftig samfunn.

 

Vi i Emisoft har jobbet med klimarapportering de siste to tiårene. Den store fordelen vi ser med karbonrapportering er at det gir mulighet til å forbedre bedriftenes beslutningsprosess gjennom en mer helhetlig forståelse av organisasjonen. Dette fører til mer bærekraftige prestasjoner, både økonomisk og miljømessig. Klimarapporten er grunnmuren som alt dette bygger på, forteller Fabian Hassel, COO i Emisoft.

 

Om din bedrift ønsker å jobbe med klimatiltak kan et klimaregnskap være et godt sted å begynne. Hos oss har du muligheten til å bruke et intuitivt, enkelt og kostnadseffektivt verktøy for deg som vil sette opp et klimaregnskap for bedriften din. Du finner det når du er innlogget på Min Bedrift, og prosessen vil ikke ta mer enn ca 1 time å fullføre hvis du har tallene som du trenger tilgjengelig.

 

Stolt samarbeidspartner

Grunnen til at vi kan gjøre vårt verktøy for klimaregnskap såpass enkelt er det nære samarbeidet med Emisoft. Fjordkrafts verktøy er basert på deres ledende programvare Emisoft 7 som i dag brukes i land over hele verden . Om vårt verktøy skulle vise seg å ikke være omfattende nok for deg og din bedrift kan vi henvise deg videre til ekspertrådgiverne hos Emisoft.