Klimanjaro

Fjordkrafts klimaløfte hedret med pris fra FN!

Fjordkrafts arbeid for en klimanøytral verdikjede, «Klimanjaro», er tildelt FN-utmerkelsen Momentum for Change Lighthouse Activity i 2018.

Publisert: 14. september 2018

Gjennom «Klimanjaro» lover Fjordkraft at alle selskapets leverandører skal være klimanøytrale innen 2019.


Fjordkraft følger FNs anerkjente metodikk for klimanøytralitet, og har en løpende dialog med FNs klimasekretariat.


– I mars mottok vi en formell invitasjon til å delta i konkurransen. Det har vært til stor inspirasjon for det videre arbeidet, sier strategidirektør Arnstein Flaskerud.

Konkrete resultater

FNs Momentum for Change skal løfte frem banebrytende klimainitiativ som kan vise til konkrete resultater i kampen mot klimaendringene. Utmerkelsen Lighthouse Activity er delt ut siden 2011, og kårer vinnere i ulike kategorier.

 

Fjordkraft deltok i kategorien Climate Neutral Now, og ble det første norske selskapet som mottar utmerkelsen.


SE OGSÅ: Kart med tidligere vinnere på UNFCCC sine nettsider

 

Bekrefter tilslutning

Også Klimapartnere Hordaland, som følger «Klimanjaro» tett, har oppfordret Fjordkraft til å delta i konkurransen.


– «Klimanjaro» er et glimrende eksempel på hvordan et selskap kan bruke innkjøpsmusklene til å skape en domino-effekt. En grønn verdikjede vil ha langt større effekt enn kutt av egne utslipp, sier Helene Frihammer, leder i Klimapartnere Hordaland.


– Det at «Klimanjaro» vant viser andre selskaper at innkjøpsmakten kan utnyttes i mye større grad, sier Frihammer.

 

Klimaendringene akselererer

«Klimanjaro» ble omtalt på FNs hjemmesider allerede i september 2017. 

– Et problem som akselererer krever tiltak som akselererer. Vi har valgt å stille krav om klimanøytralitet til våre leverandører fordi det er tiltaket som gir størst effekt. Forhåpentligvis vil oppmerksomheten vi nå får fra FN bidra at flere bedrifter ser verdien av en grønn verdikjede, sier Flaskerud.

 

Illustrasjonsfoto: Velkomstseremonien for Bangkok Climate Change Conference - September 2018. https://www.flickr.com/photos/unfccc/