Klima og miljø

Fjordkrafts leverandører tar klimaansvar

Gjennom klimaløftet «Klimanjaro» stiller Fjordkraft krav om at selskapets leverandører skal være klimanøytrale innen 2019. Innkjøpssjef Gisle Hauge gjør opp status, knappe fire måneder før fristen.

Publisert: 07. september 2018

– Per 6. september har vi mottatt intensjonserklæringer fra 95 leverandører. Det tilsvarer at det kuttes, eller kompenseres for, utslipp på over 52 000 tonn CO2, forteller Hauge.

– Klare for toppstøtet

Han venter svar fra ytterligere et tredvetalls leverandører i løpet av høsten.

– Vi har hatt et jevnt tilsig av erklæringer, men etter hvert som «Klimanjaro» har fått mer oppmerksomhet, og fristen nærmer seg, mottar vi nå erklæringer nærmest daglig. Du kan si vi nå er klare for selve toppstøtet, sier Hauge, og viser med det til fjellet Kilimanjaro, som har inspirert Fjordkrafts klimaløfte.

LES MER: Dette er «Klimanjaro»


Kilimanjaro er verdens høyeste frittstående fjell. Det er utfordrende å bestige, men med de rette forberedelsene vil de fleste nå toppen. På samme måte kan et løfte om klimanøytralitet virke krevende for både store og små leverandører, men ved hjelp av tre enkle steg er det fullt gjennomførbart.

Kan kopieres av alle

– Det er viktig å huske på at klimanøytralitet ikke handler om nullutslipp. Du kartlegger egne utslipp, kutter det som er praktisk mulig og kompenserer deretter for restutslippene, sier Hauge.


For å unngå å bruke tid på å diskutere metode, benytter Fjordkraft FNs anerkjente definisjoner og metodikk.


– Klimanjaro gir konkrete resultater og kan enkelt kopieres av alle andre bedrifter som ønsker en grønn verdikjede. Grunntanken er at en klimautfordring som akselererer også krever en løsning som akselererer, sier Hauge.


Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007. Ved å stille krav om klimanøytralitet til selskapets leverandører, som det foreligger en avtale med, vil Fjordkraft kunne gange effekten av egen klimanøytralitet med mer enn hundre.