Energirådgivning

Bruk bygget smartere - spar penger

Smartere bruk av lokalet kan gi gode besparelser for bedriften!

Publisert: 05. oktober 2017

Arealeffektivitet er en måte å måle hvor godt bedriften utnytter lokalene sine. Både husleie, energiforbruk og andre felleskostnader reduseres om bedriften din bruker mindre kontorplass. Dette fører også til mindre miljøbelastning og redusert ressursbruk.

Potensiale for forbedring

Hege Maria Eriksson er direktør for rådgivning og tidligfase i Statsbygg. Arealanalyse og -utvikling er en viktig del av arbeidet hun har ansvar for.


– I både næringsliv og stat finner man, når man teller bruken av arbeidsplasser, at mellom 1/3 og 2/3 av arbeidsplassene står tomme i kjernetiden. Dette har potensiale for stor forbedring, og vi jobber med å finne de beste løsningene, forteller hun.

I 2016 bestemte regjeringen at kontorer i fremtidige statlige byggeprosjekter ikke skal bruke mer enn 23 kvadratmeter per ansatt. Dette inkluderer fellesarealer som inngangspartier, toaletter, kjøkken og lager.

– Vi må analysere behovene, sier Eriksson. Brukes lokalene riktig? Er de egnet for fremtidens arbeidsliv? Er virksomhetens behov riktig forstått for å ivareta verdiskapning og gevinstrealisering? Når vi forstår behovene riktig, er arealeffektivisering mulig. God utnyttelse av arealer gir både klima- og kostnadsfordeler.

Nye behov med digitalisering

Digitalisering av arbeidsplasser og arbeidsmåter fører til at arbeidsmønsteret endrer seg.

– Det er svært interessant å se hvordan digitalisering endrer lokalene i dagens bedrifter, sier Eriksson. Spesielt på kontorarbeidsplasser. Vi trenger ikke lenger fasttelefon, vi arkiverer digitalt, vi trenger ikke permer og svære harddisker – alt dette betyr at vi ikke lenger er så stedsbundet. Når vi kommuniserer digitalt kan vi jobbe hvor som helst. Da blir de fysiske møtene og samhandlingen mellom ansatte, og mellom bedriften og omgivelsene, det viktigste ved arbeidsstedet.

– Selvfølgelig skal arbeidsstedet fortsatt være et sted der hver og en kan jobbe i fred, men det skal også være mulig å jobbe på flere måter, fortsetter Eriksson. Hvor mye av produksjonen ligger i konsentrasjonsarbeid og hvor mye er prosjekt- og teamarbeid? Hvor viktig er lett og uformell utveksling mellom medarbeiderne? En aktivitetsbasert arbeidsplass skal ivareta mange arbeidssituasjoner.


Gode kontorlandskap

Åpne kontorlandskap, fellesarealer og sambruk er utvilsomt mer arealeffektivt enn cellekontorer. Det reduserer kostnader, energi- og ressursforbruk. Men mange frykter kontorlandskapet. De fleste av oss har hørt at det kan gi dårligere helse, lavere produktivitet og mindre konsentrasjon. Eriksson forklarer at dette understreker hvor viktig det er å forstå den enkelte virksomhets behov.

Det finnes forskning som viser at åpne landskap kan gi økt produktivitet, trivsel og kommunikasjon. Fra forskningen som viser negative effekter, kan vi lære hva slags løsninger som ikke fungerer, og dermed komme nærmere en god og effektiv arealbruk.