Energirådgivning

Spar penger med energioppfølgingssystem

Hvor mye har temperaturen i næringsbygg å si for energiforbruket? Et energioppfølgingssystem kartlegger faktisk forbruk og kan hjelpe bedriften din å kutte kraftig ned på unødvendig oppvarming.

Publisert: 11. oktober 2017

Et energioppfølgingssystem som kartlegger faktisk forbruk kan hjelpe bedriften din å kutte kraftig ned på unødvendig oppvarming.

Få oversikt over energiflyten

Keilon Hiis Bergh fra Smart Grid Norway forteller at det handler om å få oversikt over hvordan energiflyten er i bygningen. Er det målbart er det kontrollerbart.


– Man kan si at et energioppfølgingssystem tar pulsen på bygget og registrerer energiforbruket i byggets fire faser: Når det er stengt, i åpningsfasen, når det er åpent og i stengefasen. Systemet måler energibruk i bygningen sammenlignet med forhold som utendørstemperatur, åpningstider og timesforbruk.


– Det viktigste for en bedrift er kanskje å måle seg selv. Det å stille seg spørsmålet: Hvor gode er vi egentlig på energisparing og -forbruk? I de fleste tilfeller vil vi se at bygget totalt sett bruker mer energi per kvadratmeter oppvarmet areal enn det er bygget for å bruke. Dette er det enkelt å gjøre noe med ved å overvåke energiflyten og sette inn tiltakene man faktisk har behov for.

Enkelte smarte termostatsystemer kan stilles inn slik at du sparer strøm uten at du trenger å huske på å skru opp og ned temperaturen. De kan senke temperaturen etter arbeidstid eller på fridager, og dele inn kontorbygget i forskjellige sektorer, slik at oppholdsrom holder høyere temperatur enn inngangspartier, lagerrom og andre steder som ikke har behov for like mye varme.


Ifølge arbeidstilsynet er det ikke definert faste temperaturgrenser for inneklimaet på arbeidsplasser, men det anbefales at temperaturen holdes rundt 22 °C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperaturer under 19°C og over 26°C skal unngås, skriver de.

Mye å spare med smart energioppfølging

Nettmagasinet Smarte Penger mener at det å installere et varmereguleringssystem er det mest lønnsomme enkelttiltaket for energiøkonomisering man kan investere i. Strømregningen kan reduseres med 10 prosent bare ved å senke temperaturen om natten. Senkes i tillegg temperaturen på dagtid kan bedriften totalt forvente å spare opptil 15 prosent.


Varmeregulering sikrer også at bedriften ikke trenger å bruke energi på å varme opp iskalde lokaler hvor strømmen har vært helt av om natten. Det koster enda mer enn å holde en jevn minimumstemperatur i de uvirksomme timene. Et termostatsystem vil dessuten sørge for at kontoret har den riktige, gode temperaturen i det de ansatte kommer på jobb om morgenen.


Per i dag kan bedrifter få støtte fra Enova til anskaffelse av energireduserende enkelttiltak, som for eksempel varmestyringssystem. Støtten beregnes til ca. 20% av merkostnadene bedriften får ved å investere i tiltakene.


– Hvis bedriften kan isolere informasjon om energibruk per kvadratmeter per år som går til f.eks. oppvarming, kan man få en bevissthet rundt menneskelige rutiner i hverdagen, med energi i fokus, avslutter Hiis Bergh.