Hvorfor kommer det ny nettleiemodell?

Etter hvert som vi bruker mer og mer strøm må netteierne bygge ut strømnettet. I dag er det press på nettet som allerede er bygget ut, men bare i korte perioder i løpet av døgnet. For eksempel på morgenen når alle bruker mye strøm samtidig.

Formålet med den nye modellen er at vi alle skal bli litt mer bevisst over når på døgnet vi bruker strømmen vår, og fordele forbruket utover døgnet.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei