A konto er en delinnbetaling av hva en forventet kostnad vil bli i en gitt periode. A konto beregnes basert på beløp fra tidligere perioder og priser ved utsendelse av faktura. Du betaler med andre ord på forskudd.

Hos oss betaler du ikke a konto

I Fjordkraft har du ingen forskuddsbetaling, hos oss betaler du bare for den strømmen du bruker, etter at du har brukt den. Enkelt og veldig greit.

Hvor mye du betaler i strømregning henger sammen med hvor mange kWh strøm du bruker. I tillegg kommer kostnaden for å frakte strømmen til din bolig, denne kostnaden får du også på strømregningen men vi betaler den videre til nettselskapet. Hvilken strømavtale du har spiller også inn.

Hva skjer hvis du betaler for mye med a konto?

Hvis du har en strømleverandør som tar forskuddsbetalt, vil den faktiske kostnaden du skulle betalt i en periode regnes ut etter at perioden er over. Differansen mellom hva du forhåndsbetalte og hva det faktisk kostet i perioden regnes ut, og du må enten betale det du skylder eller så får du tilbake penger fordi du betalte for mye i starten av perioden. 

Vil du ha strøm uten forskuddsbetaling?
Bestill strøm her