Dette påvirker hvor mye strøm koster

Prisen du betaler for strøm, altså pris per kWh, påvirkes av flere faktorer som tilbud og etterspørsel, som igjen gjerne påvirkes av vær og vind:

  • Økt etterspørsel gir høyere strømpriser: når det blir kaldt om vinteren blir det økt behov for oppvarming – dette øker etterspørselen etter strøm og fører til at prisene går opp.

  • Mindre etterspørsel gir lavere strømpriser: På sommeren er det mindre behov for oppvarming av hjemmet, noe som fører til at strømprisen går ned.

  • Økt tilbud gir lavere strømpriser: Regner det mye gir det mer vann til kraftproduksjon, noe som øker tilbudet og driver prisene ned. Dette er fordi mesteparten av strømmen i Norge kommer fra vannkraft.

I tillegg til dette avhenger prisen på strømmen også av det internasjonale strømmarkedet. For eksempel blir Norge avhengig av å importere strøm fra andre europeiske land når etterspørselen etter strøm blir større enn det Norge selv klarer å produsere, og det kan koste litt. Dette kan være en forklarende årsak til at strømprisen er spesielt høy når minusgradene kommer og alle har behov for å skru opp varmen i de kaldeste vintermånedene.

Dette påvirker strømforbruket

Selv om vi ikke kan påvirke hvor mye strøm koster per kWh, kan sluttsummen på hvor mye strøm koster i måneden påvirkes av hvordan vi bruker strømmen gjennom:

  • Oppvarming av hjemmet, som bruk av varmeovner, gulvvarme eller varmtvann til dusj.

  • Adferd, som hvor mye vi bruker lys, komfyr og elektronikk som TV og spillkonsoll.

Selv om det kan være fristende å skru av alt som bruker strøm når strømprisene er høye, er ikke det den best løsningen. Istedenfor kan man gjøre små grep som reduserer strømforbruket litt overalt. Vær bevisst på strømforbruket og skru av lys, TV eller spillkonsoll når det ikke er i bruk – det er godt for lommeboka og miljøet.

Oppvarming av rom og varmtvann er det som bruker aller mest strøm, så her kan man spare mest på å ha et bevisst forhold til innetemperatur og hvor ofte man dusjer, vasker klær eller setter på oppvaskmaskinen. For hver grad du senker innetemperaturen, kan du faktisk spare opptil 5 % av oppvarmingskostnadene!

Hvor mye koster strøm i måneden?

Hvor mye strøm koster i måneden avhenger av markedsprisen på strøm, hvilken strømavtale du har tegnet, hvor i landet du bor og strømforbruk i hjemmet.

Det gjennomsnittlige strømforbruket per husstand i Norge er ca. 1 333 kWh i måneden, og for en leilighet er det ca. 750 kWh i måneden. Hvis vi tar utgangspunkt i at gjennomsnittlig strømpris er 50 øre, betyr det at den gjennomsnittlige månedsprisen (eksklusivt nettleie) på strøm er:

  • For en gjennomsnittlig husstand: 1 333 kWh x 50 øre = 66 650 øre / 100 = 666,5 kroner.

  • For en leilighet: 750 kWh x 50 = 37 500 øre / 100 = 375 kroner.