Hvordan fungerer solceller

Solceller omgjør sollyset til elektrisk energi. 

Solceller er laget av materialet silisium som absorberer sollyset og genererer en elektisk ladning. Denne ladningen utnytter Solcellepanelene ved å ha metalledere som fungerer som en pluss og minus pol, akkurat som i et batteri. Mange solceller koblet sammen utgjør et solcellepanel. Solcellene er koblet sammen i serie slik at spenningen som skapes blir større. 

Solceller produserer mest med sterkt sollys

Hvor mye strøm et solcellepanel produserer er avhengig av styrken på sollyset. Dette betyr at effekten av solceller avhenger av hvor sterkt sollyset som treffer solcellen er. Styrken på sollyset varierer fra når på døgnet solen er fremme og hvor høyt på himmelen solen er i forhold til de ulike årstidene.

Solcellepanelene er de viktigste elementene i et solcelleanlegg, men det er flere andre komponenter som må inngå i solcelleanlegget for at det skal kunne greie å levere strøm til din stikkontakt. De viktigste er:

 • Festemateriell
  Til å feste solcellepanelene til taket

 • Strømkabler
  Til å koble solcellepanelene sammen og transportere strømmen fra panelene til stikkontakten i huset ditt. 

 • Inverter
  Omformer strømmen som kommer fra Solcellepanelene (Likespenning, DC) til strøm (vekselstrøm, AC) slik at du får korrekt spenning inn i huset. 

 • Elektrisk tilkobling til sikringsskapet
  Dette for å kunne ha kontroll på hvor mye strøm du bruker selv fra solcellepanelene og hvor mye du kjøper fra oss som strømleverandør.

Når solen skinner produserer solcelleanlegget ditt ren, fornybar energi. Skulle du produsere mer strøm en du greier å bruke, kan du ganske enkelt selge overskudsstrømmen din. Energien blir sendt ut igjen på strømnettet slik at andre kan bruke den, og du får fratrekk på strømregningen din.