Velg strømavtalen som passer deg

Vi tilbyr følgende spesialavtaler gjennom vårt samarbeid med Fordelstorget. Avtalene har svært gode betingelser, men ulik risikoprofil.

Fordelstorget Forutsigbar

Forutsigbar er en strømavtale som kombinerer prissikring og spotpris en jevnere strømpris over tid. Avtalen vil normalt levere priser under spotpris i perioder der strømprisen er høy og eller stigende. I tilfeller med lave spotpriser, kan sikringene være dyrere enn spotprisen, men fordelen da er at totalsummen på regningen er relativt lav. 

Avtalen passer for bedrifter som har behov for en viss forutsigbarhet i strømkostnaden, f.eks i  budsjett eller produktkalkyler

Fordelstorget Forutsigbar

Fordelstorget Spot

Spotpris er en strømavtale som følger markedet. Avtalen har ingen bindingstid, og er egnet for små og mellomstore bedrifter som har et ukomplisert strømforbruk.

Fordelstorget Spot