I 2022 spisset vi hvilke av FNs bærekraftsmål som Elmera Grop skal jobbe ekstra for å nå. Vi landet på fire mål som ligger tett opp mot vår forretningsdrift.  

Nummer 13: Stoppe klimaendringene

Dette er det viktigste målet vi jobber mot å nå. Ved å bruke musklene våre gjennom å stille krav til leverandører og sponsorater har vi skapt dominoeffekt, og kuttet store mengder klimagassutslipp. Vi skal være en fyrlykt for andre, og vil fortsette å gå foran.Nummer 7: Ren energi til alle

Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser. Løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solenergi Fornybar energi er bærekraftig. Vi er en del av løsningen.

 

Nummer 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Gjennom innovasjon utvikler vi nye og bærekraftige løsninger til privatkunder og bedrift. Vi sikrer verdiskaping.

 

Nummer 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må hver enkelt forbruker endre livsstil. Gjennom app, pulsmåler, Målbart, Min Bedrift, kundeservice, klimafotavtrykket, mm., hjelper vi kundene med å effektivisere sitt forbruk.


Alle i Elmera Group skal jobbe hardt for å nå disse målene. Hvis noen av våre business units ønsker å jobbe ekstra mot å nå flere av FNs bærekraftsmål, så kan de det. Det må bare begrunnes godt.

Bærekraftsrapport 2022

Vi er opptatt av å dokumentere vårt samfunnsengasjement, både for leverandører, investorer, og kunder. Vil du vite mer om hvordan vi jobber? På side 18 i årsrapporten finner du bærekraftsrapporten vår