Høsten 2022 justerte vi Elmera Groups klimaløfte. Vi lover at våre faste leverandører er klimaforpliktet.

Tidligere har vi stilt krav om klimanøytralitet, men da FN endret på metoden Climate Neutral Now, som vi har støttet oss på, måtte også vi endre på vårt krav.
Vi ønsker fortsatt å stille tydelige krav til våre leverandører. Når vi ber dem om å være klimaforpliktet vil det si følgende:

Leverandørene må lage klimaregnskap og tiltaksliste for hvordan de skal kutte sine utslipp. Dette må lastes opp i klimaportalen klimahub.no. De må også kompenser for sine utslipp ved å kjøpe kvoter. Vi står fast ved prinsippet om at forurenser skal betale.

Leverandører som har fått godkjente Science Based Targets (SBTi), godkjenner vi også som våre leverandører.

Hvorfor gjør vi dette?

Vi vil bruke musklene våre på en positiv måte. Vi ser at ved å stille krav så kan vi være med og kutte langt mer klimagassutslipp enn vi vil klare alene.

Bærekraftsrapport 2022

Vi er opptatt av å dokumentere vårt samfunnsengasjement, både for leverandører, investorer, og kunder. Vil du vite mer om hvordan vi jobber? På side 18 i årsrapporten finner du bærekraftsrapporten vår