Oppfyller rapporteringskravene

Fjordkraft stiller i dag krav om at leverandører skal etterleve menneskerettigheter og redusere eget klimafotavtrykk. Nå er vi i gang med en grundig kartlegging av vår verdikjede som vil sikre at vi oppfyller rapporteringskravene i den nye åpenhetsloven.

Funnene fra våre aktsomhetsvurderinger vil publiseres senest 1. juli hvert år.

Kort om loven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

(Kilde: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven)

Styret har vedtatt erklæringen «Forpliktelse til å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». Erklæringen forplikter den norske delen av Elmera Group ASA til å arbeide aktivt og kontinuerlig med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i våre leverandørkjeder. Erklæringen angir kort vår tilnærming til utfordringen og skildrer kort arbeidet vårt på området.

Overordnet aktsomhetsvurdering for 2022

Elmera Group ASA publiserer herved vår første aktsomhetsvurdering etter Åpenhetsloven har tredd i kraft. Rapporten er av overordnet karakter, og gir føringer på hvilke områder som blir viktig å prioritere i tiden som kommer. Rapporten gjelder alle norske virksomheter i Elmera-konsernet. Rapporten finner du her.

Aktsomhetsvurdering 2023

Fjordkraft har fortsatt sitt arbeid fra 2022, og gjennomført slike aktiviteter som er skissert i sist rapport. Aktiviteter og funn fremgår av siste års Årsrapport.

Fjordkraft har ikke mottatt henvendelser fra allmennheten tilknyttet våre aktiviteter eller aktsomhetsvurdering.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på 2.linje@fjordkraft.no.