Personvern

Personvernerklæring om hvordan Fjordkraft samler inn og bruker informasjonen om sine besøkende på denne nettsiden.

Fjordkraft, ved Adm.Dir, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte Jeannne Tjomsland, fornavn.etternavn@fjordkraft.no, eller sende brev til Fjordkraft AS, Postboks 3507 Fyllingsdalen, 5845 Bergen.

Ansvar

Direktør for Salg Marked og Produkt i Fjordkraft er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

Fjordkraft AS er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av www.fjordkraft.no og fjordkraftblogg.  Fjordkraft AS er også databehandler og totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet. Leverandøren benytter underleverandører til å utføre databehandleroppgaver.

Opplysninger som samles inn, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Fjordkraft AS (med underleverandører) som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen avtale mellom Fjordkraft AS og underleverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Formål med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å bestille/avbestille strømleveranse. Bestille varer gjennom fordelsprogrammet, registrere CV osv

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

  • Bruk av e-postadresser, postadresser til utsending av nyhetsbrev i fordelsprogrammet via våre nettsider og andre kanaler.
  • Vurdere deg som aktuell kandidat for ledige stillinger hvis du har registrert opplysninger i vår CV database.
  • For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Informasjon innhentes for at Fjordkraft skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til Fjordkrafts hjemmesider, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene.

Webanalyse

Fjordkraft samler vanlig besøksstatistikk for sine nettsider ved hjelp av analyseverktøyer som Google Analytics, Hotjar, Optimizely og Recheckit.  Opplysningene blir bare benyttet i sammenheng med drift og videreutvikling av nettsidene.

I tråd med vanlig praksis på internett registreres brukernes IP-adresse på nettsidene. Fjordkraft har valgt å benytte et script som tar vekk de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen blir lagret av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukernes geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte bruker. Opplysninger som Google mottar er underlagt deres retningslinjer for personvern.

Fjordkraft har aktivert Demographics-delen av Google Analytics, som gjør at vi mottar anonym og aggregert demografidata fra Google. Denne innsikten brukes til videreutvikling av nettsidene.

Dersom du ikke ønsker å la deg spore av dette verktøyet kan du bruke denne linken for å velge deg ut av Google Analytics bruk av anonyme data.

Cookies

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din enhet når du laster ned en nettside, slik som www.fjordkraft.no. Fjordkraft AS bruker cookies til å generere besøksstatistikk, analysere brukermønstre og avdekker behovsanalyser. Denne informasjonen blir anonymisert.

Søk

Fjordkraft AS lagrer informasjon om hvilke søkeord som brukerne benytter. Formålet med dette er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre ved at vi kan finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater som blir klikket på. Det lagres ikke IP eller annen informasjon knyttet til søkeordene.

E-post, chat og telefon

Vi lagrer opplysninger om deg når du ringer oss, sender oss e-post direkte eller skriver til oss på chat. Telefonhenvendelser, e-posthenvendelser og chat mottas av våre kundekonsulenter og loggføres i vårt henvendelsessystem. Dette for å gi oss litt kontekst, slik at vi kan gi deg bedre hjelp.

Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post og chat ikke sendes kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Brukerdata

Det samles inn kundeinformasjon i forbindelse med opprettelse av brukerkonto på Fjordkraft. Alle opplysninger som er innhentet fra Brukeren, vil være tilgjengelige for Brukeren via fjordkraft.no, og kan korrigeres av Brukeren på Min side. Det tas forbehold om at enkelte endringer kan kreve godkjenning før de aktiveres.

Tilbakemeldingsfunksjon

Nederst i noen av artiklene på nettstedet finner du en funksjon der du kan gi tilbakemelding om ris eller ros. Det registreres Navn, mobil og e-post for å kunne gi deg en tilbakemelding. Tilbakemeldingen du sender oss lagres i vår database.

Vi bruker tilbakemeldingen til å forbedre innholdet på nettstedet. Funksjonen brukes ikke til å veilede brukerne og vi ber deg derfor om ikke å registrere spørsmål som du ønsker svar på her. Vi ber deg om ikke og registrerer sensitiv informasjon, ettersom funksjonen ikke er sikret (kryptert).

Marketing

Fjordkraft bruker marketingverktøy som Apsis, Eloqua, SurveyMonkey, Facebook og Mailchimp. Disse verktøyene legger igjen en cookie på din maskin og sporer dine bevegelser på våre nettsider dersom du kommer fra noen av deres utsendelser.

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Fjordkraft kundesenter. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Fjordkraft lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.