Forklaring av Skagerak Energis strømregning

Informativ video som forklarer ord og utrykk i forbindelse med strømregningen


Bestille, bytte, endre
Strømpriser og avtaler
Strømregningen
Flytte/ boligbytte
...........................................
Verktøy
...........................................
Måler og nettleie
...........................................
Bedrifter
Om Fjordkraft
...........................................