Spørsmål og svar - Kundeservice - Privat - Fjordkraft

Ofte stilte spørsmål

Klikk på spørsmålet for å se svaret. Finner du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss, så svarer vi deg så raskt vi kan!

Hvordan kan jeg bestille Jevn strømregning?

For å få Jevn strømregning, må du først bestille en strømavtale hos Fjordkraft. Når du bestiller strøm, får du samtidig tilbud om å velge Jevn strømregning.

Hvis du allerede er Fjordkraft-kunde, kan du bestille Jevn strømregning på Min side eller ved å kontakte oss på 06100.

Hvordan vet dere hva jeg skal betale i Jevn strømregning?

Vi får ditt forventede årsforbruk oppgitt fra din lokale netteier, og beregner årsbeløpet ut fra forventet strømpris for det neste året. Deretter deler vi summen på 12, slik at du mottar regning

100 % Fornybar strøm

I 2010 fikk alle Fjordkrafts privatkunder 100 prosent fornybar strøm inkludert i prisen, uavhengig av strømavtale.

De to siste årene har imidlertid opprinnelsesgarantier for fornybar energi økt kraftig i pris. For å unngå å øke prisen på våre strømavtaler tilsvarende, vil Fjordkraft fra og med 2011 tilby strøm med opprinnelsesgaranti som en egen avtale: 100 % Fornybar Strøm. Du betaler det samme som vi betaler for strømmen på strømbørsen + 59 kroner i måneden. Ingen skjulte påslag, bindingstid eller forskuddsbetaling.

Avtalen 100 % Fornybar Strøm fra Fjordkraft garanterer at 100 prosent fornybar energi fra norske vannkraftverk, tilsvarende ditt forbruk, er reservert.

Les mer og bestill 100 % Fornybar Strøm

Betaler jeg på forskudd til Fjordkraft?


Nei! Fjordkraft har kun etterskuddsvis betaling.

Dele opp strømregningen

Vi hjelper deg gjerne med en betalingsutsettelse, slik at du kan dele opp regningen.

Ta kontakt med oss på telefon 06100.

Betalingsutsettelse betyr at vi gir deg en lengre betalingsfrist, slik at du selv kan dele opp regningen som du ønsker innenfor denne perioden. Du vil fortsatt få regning for neste periode som vanlig. Det er viktig at du tar kontakt med oss i god tid før regningen forfaller. Betalingsutsettelse forutsetter at du ikke har flere utestående regninger hos oss.

Er dette en fastpris?

Nei, Jevn Strømregning er en betalingstjeneste som gjør at din varierende strømpris jevnes ut gjennom året.

Er dette en strømavtale?

Nei, Jevn Strømregning er en betalingstjeneste.

Følger kalkulatoren retningslinjene fra Forbrukerombudet?

Forbrukerombudet har laget en god veiledning for markedsføring av strøm til husholdningskunder, som også dekker prissammenligninger. Fjordkraft har gjennomgått strømkalkulatoren med Forbrukerombudet for å sjekke at retningslinjene er fulgt. Veiledningen finner du her.

Hva er Elsertifikater?

Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt for strømprodusenter å investere i produksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi.

Ordningen ble innført 1. januar 2012. Elsertifikatmarkedet vil være felles for Norge og Sverige. Les mer

Hva er Fjordkrafts strømpris?

Strømprisen varierer med hvilken strømavtale du velger og hvor i Norge du bor.

På grunn av flaskehalser i ledningsnettet vil prisen mellom områdene være ulik.

Norge er for tiden delt i 5 prisområder. Vi benytter områdeprisen der du bor som referanse når vi beregner spotprisen/innkjøpsprisen.

Her kan du se innkjøpsprisen i ditt område.

Hva er forskjellen på eFaktura og Avtalegiro?

E-faktura: Fjordkraft sender strømregningen direkte til din nettbank. Du slipper å legge inn regningen selv, og kan godkjenne den der og da. Betaling skjer ikke før du har godkjent regningen.

Avtalegiro: Banken betaler regningen for deg, uten at du trenger å godkjenne først. Du slipper å huske på forfallsdatoer og unngå purringer.

Du oppretter eFakturaavtale eller Avtalegiro i nettbanken din.

Hva er forskjellen på strøm og nettleie?

Strømregningen din består av strømforbruk, nettleie og avgifter til staten. Du betaler for strømmen du bruker til Fjordkraft, mens du betaler for nettleie til det lokale nettselskapet ditt, for eksempel BKK eller Skagerak Energi.

Nettleie er det du betaler for å få overført strøm fra markedet til boligen din. Strømprisen bestemmes av hvor mye det til enhver tid koster å produsere strøm, og varierer med tilbud og etterspørsel i markedet. I tillegg kommer produksjonsavgift, el-avgift og merverdiavgift. Stortinget fastsetter årlig hvor store disse avgiftene skal være.

For å få strøm, må du altså være kunde hos to selskaper: En strømleverandør og et nettselskap.

Før kunne ett og samme selskap selge både strøm og nettleie. Det betydde i praksis at disse selskapene hadde monopol på å selge strøm i sine lokalområder. Dette hindret et effektivt strømmarked, hvor flere strømleverandører kunne konkurrere om å gi deg den billigste strømmen. I 1991 kom den nye energiloven som skilte nettselskapene og strømleverandørene. Du kan ikke velge nettselskap, men du kan fritt velge strømleverandør.

Hva er Nord Pool?

Nord Pool er en felles strømbørs for hele Norden, en markedsplass for selgere og kjøpere av strøm. Strømleverandører, som Fjordkraft, kjøper strøm fra strømprodusentene til lavest mulig pris, og selger deretter strømmen videre til deg.

Den gjennomsnittlige spotprisen eller innkjøpsprisen på Nord Pool fungerer som referansepris for prissetting av den finansielle krafthandelen i Norden og som en referanse for det øvrige kraftmarkedet. Det vil si at både strømprodusenter (for eksempel BKK og Skagerak Energi) og strømleverandører i Norge (for eksempel Fjordkraft) tar utgangspunkt i prisen på Nord Pool når de skal selge og kjøpe – og selge videre til deg.

Hva er spotpris eller spotavtale?

Spotpris eller spotavtale som det ofte blir omtalt som er en strømavtale som følger prisen på strømbørsen. Du betaler det samme som leverandøren kjøper strømmen for pluss et fastbeløp.

 • Strømprisen vil variere fra måned til måned.
 • Uavhengige rådgivere anbefaler ofte spotprisavtaler. 
 • Fjordkrafts spotavtale heter Strøm til Innkjøpspris.
Hva er systempris og områdepris?

Prisen på Nord Pool kan variere avhengig av hvor i landet du bor.

Nord Pool skiller mellom systempris og områdepris. Systemprisen er en beregnet gjennomsnittspris for hvert enkelt land i Norden. På grunn av flaskehalser i ledningsnettet, vil den faktiske prisen, områdeprisen, være ulik.

Norge er normalt delt inn i fem prisområder. Vi benytter områdeprisen der du bor som referanse når vi beregner spotprisen.

Når vi i Fjordkraft skal beregne prisen, tar vi gjennomsnittet av spotprisen på Nord Pool for hver enkelt måned og legger til 25 prosent merverdiavgift. I tillegg kommer et månedsbeløpet.

Hva hvis jeg betaler for lite eller for mye i Jevn strømregning?

Hvis du betaler for mye eller lite i forhold til faktisk forbruk og strømpris, vil det jevne beløpet justeres opp eller ned etter ett år. Du kan også velge å betale eller få utbetalt differansen.

Hva koster det å ha papirfaktura?


Papirfaktura for privatkunder koster 49 kroner pr måned inkl mva. Prisen gjelder fra 1.3.2015.

Hvis du ønsker elektronisk betaling kan du velge eFaktura, Avtalegiro eller en kombinasjon av disse, i nettbanken din.

Hva koster Jevn strømregning?

Jevn strømregning koster kr 39,- i måneden. Dette kommer i tillegg til strømpris og fastbeløp for avtalen din.

Hva ligger til grunn for regnestykket i avtalevelgeren?

Regnestykket er antatt strømforbruk kommende måned ganget med forventet pris for strømavtalen kommende måned. Dette vil garantert avvike noe fra det faktiske beløpet på strømregningen, men det skal kunne gi en god pekepinn. Nettleie kommer i tillegg, og dersom du får faktura annenhver måned, vil beløpet være tilsvarende større. Prøv avtalevelgeren her.

Hva skjer hvis jeg bruker mer eller mindre enn det jevne beløpet?

Hvis du betaler for mye eller for lite i forhold til faktisk forbruk og pris, vil det jevne beløpet justeres opp, eller ned, i forkant av neste periode.

Hvem er "BKK Kundetjenester" som står på fakturaen min?

BKK Kundetjenester AS er navnet på selskapet som fakturerer på vegne av Fjordkraft og BKK Nett.

Hvilken strømavtale er billigst for meg?

Prøv vår avtalevelger og finn avtalen som passer best for deg

Avtalevelgeren anbefaler den strømavtalen som har lavest pris i forhold til ditt forbruk. Dersom du har behov for ekstra trygghet i form av en mer forutsigbar strømregning, anbefaler vi deg å velge tjenesten Jevn Strømregning.

Hvor lang tid tar det fra jeg bestiller til jeg blir kunde?

Det tar cirka to uker. Når vi mottar din bestilling sender vi en oppstartsmelding til din lokale netteier. Da går det normalt åtte virkedager frem i tid før du får strøm fra Fjordkraft.

Hvor mye koster Elsertifikater?

En gjennomsnittshusstand (som bruker 20 000 kilowattimer i året), vil totalt i 2013 måtte betale cirka 360 kroner mer i strømregning som følge av elsertifikatordningen.

Prisen kan øke de påfølgende årene, avhengig av hvor mye fornybar strøm som blir produsert. Dersom det produseres mye ny fornybar kraft, vil prisen på elsertifikater bli lav. Dersom det bygges ut for lite, vil etterspørselen etter elsertifikater bli større enn tilbudet. Dette vil øke prisen på elsertifikatene og dermed gjøre det enda mer lønnsomt å investere i produksjon av ny fornybar energi.

Elsertifikatordningen forvaltes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). For mer informasjon, se NVEs nettsider eller ring 09575.

Hvor ofte oppdateres strømkalkulatoren?

Strømkalkulatoren oppdateres månedlig. Innkjøpsprisen endrer seg fra time til time, men for enkelhetsskyld får kundene en månedlig gjennomsnittspris på strømregningen. Kalkulatoren oppdateres derfor når siste måneds innkjøpspris er beregnet, og da blir også konkurrentenes priser oppdatert.

Hvor skal jeg sende måleravlesning?

Send målerstand til nettselskapet ditt, ikke til Fjordkraft.

Det er nettselskapene som står for måleravlesning. Du sender målerstanden til ditt lokale nettselskap. Målerstanden finner du på strømmåleren din.

Fjordkraft fakturerer sammen med nettselskapene BKK og Skagerak Nett. De videresender målerstanden til Fjordkraft, og kundene får deretter én felles regning for både strømforbruk og nettleie. Hvis du er kunde hos et annet nettselskap enn BKK og Skagerak Nett, får du to separate fakturaer.

Hvor stor blir min neste strømregning?


Her på fjordkraft.no tilbyr vi tjenesten Prøveravregning. Det er en enkel kalkulator som hjelper deg å beregne.

Legg inn antatt forbruk for en måned, annenhver måned eller kvartalsvis og deretter beregner vi omtrent det beløpet din neste strømregning vil komme seg på.

Prøv den du også 

Hvordan gjøres beregningen av beløpet man sparer?

Beregningen er basert på et årlig gjennomsnitt av leverandørens ukentlige priser. Prisdifferansen mellom avtalene som sammenlignes ganges med det årlige strømforbruket og slik får du den årlige besparelsen. Eventuelle fastbeløp er også medberegnet i besparelsen som oppgis. Den årlige gjennomsnittsprisen er vektet, slik at prisene om vinteren teller mer enn prisene om sommeren. Det er fordi man normalt bruker mer strøm om vinteren.

Hvordan kan dere vite hva strømregningen blir neste måned?

Det vet vi ikke sikkert, så beregningen gir kun en pekepinn. Vi har beregnet hva strømprisen blir fremover for de forskjellige avtalene, men det er kun Fastpris som gir full forutsigbarhet. Hvis du får faktura annenhver måned, vil beløpet på den reelle strømregningen nødvendigvis være høyere. Det samme gjelder hvis nettleien faktureres sammen med strømforbruket ditt.

Hvordan kan jeg bruke mindre strøm?

Den enkleste måten å redusere strømregningen på, er å bruke mindre strøm.

Du kan spare store penger på etterisolering av boligen eller montering av varmepumpe. Men det er også fullt mulig å kutte i strømregningen ved å gjennomføre noen små, enkle grep i hverdagen.

For eksempel:

 • Slå av lyset i rom som ikke er i bruk.
 • Hold innetemperaturen på 19-22 °C. For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du faktisk cirka fem prosent av kostnadene til oppvarming.
 • Senk innetemperaturen om natten. Installer tidsbrytere på stikkontaktene, slik at temperatursvingningene stemmer overens med døgnrytmen din.
 • Bytt til sparepærer utendørs og i kalde rom.
 • Velg energieffektive elektriske apparater (merket A).
 • Slå helt av TV og andre elektriske apparater. Standbyforbruket på elektriske apparater i hjemmet utgjør 2-3 % av det totale strømforbruket, tilsvarende forbruket for befolkningen i en middels stor norsk by.
 • Lufttørk klær i stedet for å bruke tørketrommel. En tørketrommel bruker omtrent tre ganger så mye energi som en vaskemaskin.
 • Monter tetningslister rundt dører og vinduer.
 • Luft kort og effektivt. Åpne flere vinduer i et kvarter fremfor å la ett vindu stå på gløtt hele dagen.
 • Trekk for gardinene om natten, slik at ikke all varmen forsvinner ut av vinduet.
 • Bytt til sparedusj, så bruker du mindre varmtvann.
 • Skru ned temperaturen på varmtvannsbeholderen til 70 °C
 • Fyll oppvask- og vaskemaskiner helt opp.
 • Skyll oppvask med kaldt vann.

 Her kan du lese mer om strømsparing:

www.hjemme.enova.no

Hvordan kommer dere frem til beløpet jeg skal betale i Jevn Strømregning?

Vi får ditt forventede årsforbruk oppgitt av din lokale netteier og beregner månedsbeløpet ut fra forventet strømpris de neste 12 måneder.

Hvordan logger jeg inn i Min side?

Logg inn med mobilnummer og få en enganskode på sms. Du kan også logge inn med kundenavn og kundenummer.

Hvordan oppretter jeg Avtalegiro og/ eller eFaktura?

 Logg på din nettbank og følg anvisningen der.

Hvordan sier jeg opp strømavtalen min?

Når du skal si opp strømmen, bør du helst gi Fjordkraft beskjed om dette på forhånd, gjerne 14 dager før datoen oppsigelsen skal gjelde fra.
Du kan si opp strømavtalen ved å bruke samme skjema som når du melder flytting.
Dersom vi mottar alle nødvendige opplysninger, kan vi også si opp til nettselskapet på dine vegne, dersom nettselskapet ditt godtar dette.
Ved bytte til en annen strømleverandør, skal du ikke si opp til oss. Da skal du kun ta kontakt med den nye strømleverandøren din.

Her kan du si opp strømmen din.

Hvordan vet dere at dette er den beste avtalen?

Vi anbefaler den avtalen som har lavest pris i forhold til ditt forbruk. Dersom du har behov for ekstra trygghet i form av en mer forutsigbar strømregning, anbefaler vi deg å velge Jevn strømregning.

Hvorfor anbefaler Fjordkraft Garantert Innkjøpspris?

Garantert Innkjøpspris er en "spotavtale", og dette har vært den rimeligste avtaleformen de siste 10 årene ifølge statistisk sentralbyrå. Spot eller innkjøpspris anbefales ofte av uavgengige rådgivere.

Hvorfor betaler vi mer for strømmen i nord enn de gjør i sør?

Norge er delt inn i fem prisområder for strøm. Prisene varierer mellom disse områdene på grunn av kapasiteten i ledningsnettet og variasjon i været. Dette kan Fjordkraft dessverre ikke styre. Statnett, som er underlagt Olje- og Energidepartementet, er ansvarlig for kraftsystemet i Norge.

Klikk her for å se dagens innkjøpspriser i de forskjellige områdene.

Hvorfor er Fjordkrafts innkjøpspris ulik prisen på Nord Pool?

Månedsprisene du finner hos Nord Pool er gjennomsnittsprisen for alle timene i måneden. Prisen tar ikke hensyn til forbruksmønster.

Forbruket av strøm er høyere om dagen enn om natten. Det gjør også at prisene er høyere om dagen enn om natten. Når Fjordkraft beregner innkjøpsprisen, må vi ta vi hensyn til dette. Det er dette som er den reelle innkjøpsprisen - det Fjordkraft faktisk betaler for strømmen på Nord Pool. Nord Pool tar ikke hensyn til forbruksmønsteret, og dermed blir det en liten forskjell mellom deres gjennomsnittspriser og våre. For en kunde med normalt strømforbruk vil differansen utgjøre 10-20 kroner per år.

Hvorfor er ikke Fjordkraft på Konkurransetilsynets liste?

Det er riktig at Fjordkraft ikke er å finne på Konkurransetilsynets kraftprisoversikt for spotavtaler. Årsaken er ulike måter å beregne innkjøpsprisen på.

Fjordkraft benytter virkelig innkjøpspris, ikke den gjennomsnittlige spotprisen der alle timer på døgnet teller likt. Virkelig innkjøpspris betyr at vi tar hensyn til at forbruket, og dermed prisen, er høyere på dagtid enn om natten. Dersom Konkurransetilsynet endrer sin prisdefinisjon, vil vi melde inn Strøm til Innkjøpspris på listen.

Du kan også prøve vår strømkalkulator for å se at Strøm til Innkjøpspris er et godt alternativ.

Hvorfor finner jeg ikke min leverandør på listen?

Alle leverandører er ikke med i listen av følgende årsak: Det ligger mye manuelt arbeid til grunn for kalkulatoren. Hver leverandør har 52 ukepriser. På 4 år blir det 208 priser. I tillegg er det 5 prisområder for strøm i Norge, dvs til sammen 1040 priser per leverandør. Vi må også overvåke alle leverandørene og oppdatere nye priser i kalkulatoren. Derfor har vi valgt de leverandørene som de fleste kundene benytter.

Hvorfor får jeg ikke bestille Jevn strømregning?

Vi kan dessverre ikke tilby alle kundene våre denne tjenesten ennå. Nettselskapene BKK, Skagerak, Sunnhordland Kraftlag, Drangedal E-verk, Kragerø Energi og Notodden Energi sender regning på våre vegne i sine nettområder, slik at våre kunder her får nettleie og strømforbruk på samme regning. Hvis du bor i ett av disse nettområdene, kan din lokale netteier dessverre ikke tilby Jevn strømregning i samarbeid med Fjordkraft ennå. Vi jobber hardt for å løse dette, og håper selvfølgelig at vi snart kan tilby alle våre kunder de samme tjenestene.

Hvorfor innføres Elsertifikater?

Myndighetene ønsker at det skal produseres mer fornybar energi i Norge. Det er svært kostbart å bygge produksjonsanlegg for fornybar energi, som for eksempel vindmølleparker eller vannkraftverk. Myndighetene har derfor bestemt at alle strømkunder skal være med å finansiere utbyggingen over strømregningen. Finansieringen skjer gjennom en ordning med såkalte elsertifikater. Les mer

Hvorfor må jeg taste inn postnummer i strømkalkulatoren?

Norge er inndelt i 5 forskjellige prisområder. Postnummeretet ditt hjelper oss å plassere deg i riktig prisområde, slik at prissammenligningen blir mest mulig korrekt for deg. Her kan du se kart over prisområdene.

Hvorfor trenger dere måleravlesning ved bestilling?

Det er for at man skal vite hvor mye strøm som skal avregnes av den gamle leverandøren, og fra hvilken målerstand den nye skal overta. Målerstanden må ikke være eldre enn 20 virkedager før Fjordkraft overtar strømleveransen. Da får vi ikke godkjent leverandørbyttet hos din lokale netteier.

Jeg skal flytte. Hva gjør jeg med strømmen?

Når du flytter, må du huske å gi Fjordkraft beskjed om din nye adresse, helst 14 dager før du flytter inn. Det er dessverre ikke slik at strømavtalen din automatisk følger med, selv om du har meldt flytting til nettselskapet ditt. Hvis du ikke melder ifra til Fjordkraft, risikerer du faktisk å få dyr straffestrøm fra nettselskapet i stedet.

Gi oss beskjed, så ordner vi resten for deg. Meld flytting av strømmen her

Jeg vet ikke årsforbruket mitt. Kan jeg fortsatt få jevn strømregning?

Ja, vi får tilsendt forventet årsforbruk fra netteieren din og bruker dette i beregningen av månedsbeløpet.

Kan jeg få Jevn strømregning uansett hvilken strømavtale jeg har?

Ja, Jevn strømregning kan bestilles uavhengig av hvilken strømavtale du har hos oss.

Mitt strømforbruk er utenfor skalaen på 6 000 – 35 000 kWh

Veldig mange kunder vet ikke hva årsforbruket deres er. Det er derfor valgt en skala som dekker de aller fleste boliger. Boliger med veldig lavt eller veldig høyt forbruk faller dessverre utenfor, men det er gjort for at det skal bli enklere for de aller fleste å velge et relevant forbruk for sin bolig. Velger du ytterpunktet på skalaen vil du likvel få en god pekepinn på om det er noe å spare.

Når kommer neste strømregning?

Hvis ditt lokale nettselskap er Skagerak Nett, får du strøm- og nettleieregningen i midten av måneden. Forfallsdato er den siste dagen i måneden.

Hvis ditt lokale nettselskap er BKK, får du strøm- og nettleieregningen i midten av måneden. Forfallsdato er den siste dagen i måneden.

Hvis du har et annet nettselskap enn BKK og Skagerak Nett, får du strømregningen fra Fjordkraft i slutten av måneden. Forfallsdato er i slutten av påfølgende måned.

Opprinnelsesgaranti for strøm

Siden 2007 har Statnett vært utpekt av norske myndigheter til å være kontrollorgan og utsteder av opprinnelsesgarantier i form av RECS-sertifikater. Les mer på Statnetts sider Opprinnelsesgaranti betyr at du kan være helt sikker på at strømmen er produsert av en fornybar energikilde.

Varedeklarasjon for strøm

Varedeklarasjon for strøm betyr at du som forbruker skal få vite energikildene bak strømmen du betaler for. Ved å kjøpe strøm som har en garanti for at den er produsert av en fornybar energikilde, sikrer du at pengene dine går til produksjon av fornybar strøm. Jo flere som kjøper strøm med opprinnelsesgaranti, desto større incentiv får produsentene til å satse på fornybar energi.


FKNT02
Lukk